top of page

Các thành viên chính 

 

Luật Sư Brett Leybourne

 

Dip.law (BAB), LLM (UNSW)

M: 0433 114 259

  • Cựu Trạng Sư tại các tòa NSW

 

Trên 15 năm kinh nghiệm nghành luật. Trên 10 năm kinh nghiệm trong nghành cảnh sát với chức vụ

Công tố Viên

Hàng Phổ Quang
Tổng Giám Đốc Thương Vụ

B.Maths, B.Ed

M: 0411 499 327

 

​Email: quang@alms.net.au

  • Hội Trưởng Hội Tương Tế Người Hoa Châu Úc (ACDMA Inc)

Trên 15 năm kinh nghiệm chuyên môn và từng

cộng tác với nhiều văn phòng Luật tại NSW

Luật Sư Hoàng Thế Thắng 

Migration Agent: 1278462

JD (UTS), Bachelor of Law (HNU) Master of Intl Trade Law (MQU),
M: 0431 311 524

Email: thang@alms.net.au

 

  • Nhiều năm kinh nghiệm trong nghành luật tại Việt Nam

  • Cử Nhân Luật Việt Nam, Thạc Sĩ Luật Thương Mại Úc

bottom of page