top of page

Các Dịch Vụ Cung Cấp

Văn phòng luật BQT đã phát triển không ngừng kể từ ngày thành lập. Luật Bất động sản, hình sự và di trú là những lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của khách hàng là đa dạng và luôn thay đổi, vì vấy chúng tôi liên tục cải thiện và phát triển để có thể giúpgiúp khách hàng giải quyết mọi khó khăn và vướng mắc pháp lý:
 
Các Lĩnh Vực Hoạt động chính
 
1. Dịch Vụ Pháp Lý

 

  • Mua bán nhà cửa, đất đai, cơ sở thương mại
  • Hợp đồng thuê mướn shop, hãng xưởng, nhượng quyền thương mại và các giao dịch thương mại khác
  • Tranh chấp, tố tụng dân sự
  •  Luật hình sự : xin tại ngoại hầu tra, uống rượu lái xe và mọi vấn đề khác liên quan đến luật hình sự.

 

  • Luật gia đình: ly dị, phân chia tài sản, giải quyết tranh chấp và tố tụng về di chúc, thừa kế.
 
2. Dịch Vụ Di Trú
 

 

  • Xin cấp các loại visa tạm trú và thường trú, khiếu nại lên MRT, AAT& RRT. Khiếu nại lên Bộ Trưởng Bộ Di Trú
  • Chuyên trách visa làm việc 457, visa dạng chủ nhân bảo lãnh và visa cho các chủ doanh nghiệp.
 
Để có thông tin đầy đủ về các loại visa đầu tư quý vị có thể xem tại đây: 
 
bottom of page